Məlumatların bərpası qiymətləri

Yaddaş qurğularından məlumat bərpası qiyməti yalnız yaddaş qurğusu texniki müayinə edildikdən sonra təyin olunur.

Sərt diskdən məlumatların bərpası (HDD) Qiymət, AZN.
Oxunmayan sektorlar, yüngül səth zədəsi (həddən artıq qızma, gecə-gündüz işləmə,)  350 azn-dən başlayan qiymətlər
Elektron lövhənin nasazlığı (disk başlamır, lövhədə yanmış elementlər) 400 azn-dən başlayan qiymətlər
Yaddaş qurğusunun proqram təminatının pozulması / Controller nasazlığı (qüsurlu vərəqlərin daşması, yayım xətası, LBA
xətaları)
600 azn-dən başlayan qiymətlər
Maqnit başlıqlı blokun yapışması (disk fırlanmır, sakit səslər və ya zəif cızıltılar verir) 800 azn-dən başlayan qiymətlər
Maqnit başlıqlı blokunun nasazlığı (disk fırlanmır, sakit səslər və ya zəif cızıltılar verir) 950 azn-dən başlayan qiymətlər
Maqnit plitələrə ciddi ziyan (ciddi formada cızıqlar, toz, işə salındıqda cingilti, kənar səslər) 1400 azn-dən başlayan qiymətlər

SSD diskdən məlumatların bərpası (SDD)
Qiymət, AZN.
SSD lövhəsinin elektrik nasazlığı (aşkar edilməyib, RAW formatı, lövhə elementləri yanmış) 650 azn-dən başlayan qiymətlər

Kontrollerin xətası (SSD təyin olunmadı, yaddaş xətaları)
950 azn-dən başlayan qiymətlər
SSD kontrollerin elektrik nasazlığı ( SSD təyin olunmadı, kontroller nasazlığı, yaddaş xətaları) 1400 azn-dən başlayan qiymətlər
USB Flash diskdən məlumatların bərpası (USB FLASH) Qiymət, AZN.
Yaddaş və ya translatorun pozulması (naməlum cihaz, sıfır həcm kimi müəyyən edilir) 500 azn-dən başlayan qiymətlər
USB flash kontroller nasazlığı (aşkar edilmir, oxunmur, naməlum cihaz, sıfır həcmi) 800 azn-dən başlayan qiymətlər
Yaddaş çipinin oxunması xətaları (MLC, TLC, SLC – Intel, Micron, Hynix, Samsung, Toshiba, Sandisk)
1000 azn-dən başlayan qiymətlər
RAID massivdən məlumatların bərpası (RAID ) Qiymət, AZN.
RAID 0 Bərpa [Striping / Striping] (disk massivinə görə)
1500 azn-dən başlayan qiymətlər
RAID 1 kütləsi [Mirroring / Zerkalovanie diskov] 1800 azn-dən başlayan qiymətlər
RAID 5, 5EE, 6 massiv [XOR və Reed-Solomon Code ilə birlikdə] (disk massivi ilə) 2000 azn-dən başlayan qiymətlər
RAID 10, 30, 50 massivinin və digər konfiqurasiyaların bərpası (disk üçün massiv üçün) 2500 azn-dən başlayan qiymətlər
 Videoqeydiyyatçı avadanlıqlardan məlumatların bərpası (DVR/NVR  ) Qiymət, AZN.
DVR/NVR və digər videoqeydiyyatçı avadanlıqlardan silinmiş məlumatların bərpası 450 azn-dən başlayan qiymətlər
Şifrələnmiş bölmələrin/qovluqların/faylların/konteynerlərin bərpası* 500 azn-dən başlayan qiymətlər
Məntiqi məlumat strukturunun pozulması (silmə, formatlaşdırma, üzərinə yazma) 350 azn-dən başlayan qiymətlər
Texniki müayinə Qiymət, AZN.
Yaddaş qurğularının texniki müayinəsi (3-5 iş günü) 30 azn
Yaddaş qurğularının express texniki müayinəsi ( 1 iş günü ) 50 azn
RAID massiv qurğularının texniki müayinəsi 150 azn